ผลงานกระเป๋าผ้า ถุงผ้า

แบบกระเป๋าผ้า

แบบกระเป๋าของทาง Bag color มีให้เลือกหลายแบบ ซึ่งเราเป็นโรงงานผลิตถุงผ้าที่สามารถผลิตกระเป๋าหรือถุงผ้าได้ตามไซส์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทางโรงงานผลิตกระเป๋าผ้า Bag color ได้รวมรวบแบบกระเป๋าผ้าและถุงผ้า ที่ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งผลิตกับทางเรา โดยได้แบ่งกระเป๋าผ้าเป็น 3 ประเภท คือ แบบเย็บธรรมดาหรือก้นแบน  แบบเย็บตัดมุมฐานหรือเย็บแบบขยายก้น  แบบเย็บขยายข้างและขยายก้นหรือเย็บทรงกล่อง  ซึ่งทั้ง3แบบนี้ ลูกค้าก็สามารถเลือกสั่งได้ตามต้องการ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย Bag color ได้ทุกวันทำการ 

 

กระเป๋าผ้าแคนวาส

 

รหัสสินค้า CV-01 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-01
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 2 สี, ติดต่อชิ้นผ้า, มีซิบ, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า CV-02 กระเป๋าผ้าแคนวาสแบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-02
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
  ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
ติดต่อชิ้นผ้า, มีซิบ, หูผ้าในตัวพร้อมตัวปรับสาย
รหัสสินค้า CV-03 กระเป๋าผ้าแคนวาสแบบเย็บมาตรฐาน

รหัสสินค้า CV-03
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบธรรมดา
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
ปากกระเป๋าตัวติดแม่เหล็ก, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า CV-04 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บมาตรฐาน

รหัสสินค้า CV-04
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบธรรมดา
 ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า CV-05 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บมาตรฐาน

รหัสสินค้า CV-05
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบธรรมดา
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า CV-06 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-06
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 2 สี, หูหนัง 1 นิ้ว, มีซิบ 
 รหัสสินค้า CV-07 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-07

กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า CV-08 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-08
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
ปากกระเป๋าตัวติดแม่เหล็ก, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า CV-09 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-09
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 3 สี, ติดต่อชิ้นผ้า, มีซิบ, หูผ้าดิบ
 รหัสสินค้า CV-10 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-10

กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, ติดต่อชิ้นผ้า, หูผ้าดิบ 
รหัสสินค้า CV-11 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-11
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี,หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า CV-12 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า CV-12
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
 ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, ติดต่อชิ้นผ้า, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า CV-13 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-13
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว ก้นถุง 00 นิ้ว,
ติดต่อชิ้นผ้า, หูผ้าดิบ
รหัสสินค้า CV-14 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน

รหัสสินค้า CV-14
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 2 สี,หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า CV-15 กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า CV-15
กระเป๋าผ้าแคนวาส แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี,หูผ้าในตัว 

กระเป๋าผ้า600D

 

รหัสสินค้า D-01 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า D-01
กระเป๋าผ้า600D แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
สกรีน 4 สี, หูไนลอน, มีซิบ, ตัดต่อกระเป๋า2สี 

รหัสสินค้า D-02 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-02
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า แคนวาส, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,ฃตัวติดแม่เหล็ก, หูผ้าในตัว

รหัสสินค้า D-03 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-03
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 1 สี, หูลูกฟูก, มีซิบ, ตัดต่อ2สี

 รหัสสินค้า D-04 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า D-04
กระเป๋าผ้า600D แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูไนลอน

 รหัสสินค้า D-05 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า D-05
กระเป๋าผ้า600D แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 

 รหัสสินค้า D-06 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า D-06
กระเป๋าผ้า600D แบบมีก้นขยาย
 ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 2 สี หน้า-หลัง, หูผ้าในตัว 

 รหัสสินค้า D-07 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า D-07
กระเป๋าผ้า600D แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 2 สี หน้า-หลัง, หูไนลอน

 รหัสสินค้า D-08 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-08
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 

 รหัสสินค้า D-09 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-09
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 2 สี, หูผ้าในตัว, มีซิบตัวกระเป๋ากับปาก

 รหัสสินค้า D-10 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-10
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, มีซิบ, หูผ้าในตัว 

 รหัสสินค้า D-11 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-11
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 2 สี, หูผ้าในตัว, มีซิบ, ตัดต่อ2สี

 รหัสสินค้า D-12 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-12
กระเป๋าผ้า600D แบบเทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 4 สี, หูผ้าในตัว

 รหัสสินค้า D-13 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า D-13
กระเป๋าผ้า600D แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว,
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 4 สี, หูผ้าในตัว, มีซิบ

 รหัสสินค้า D-14 กระเป๋าผ้า600D แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า D-14
กระเป๋าผ้า600D แบบธรรมดา
ถุงผ้า 600 D, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว

กระเป๋าผ้าดิบ

 

รหัสสินค้า C-01 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-01
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-02 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า C-02
กระเป๋าผ้าดิบ แบบทรงกล่อง
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ข้าง00นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-03 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า C-03
กระเป๋าผ้าดิบ แบบทรงกล่อง
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ข้าง00นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว
 รหัสสินค้า C-04 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-04

กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
 ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
ตัดต่อ, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-05 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-05
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ข้าง00นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-06 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-06
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 
 รหัสสินค้า C-07 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-07

กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-08 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-08
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 2 สี, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-09 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-09
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 
 รหัสสินค้า C-10 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-10

กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า C-11 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-11
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูไนลอน
รหัสสินค้า C-12 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-12
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว, มีซิบ 
 รหัสสินค้า C-13 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-13

กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 2 สี, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-14 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-14
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูรูด 
รหัสสินค้า C-15 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-15
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูไนลอน 

กระเป๋าผ้าสปันบอนด์

 

รหัสสินค้า SP-01 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-01
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า SP-02 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า SP-02
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 2 สี, หูในตัว  
รหัสสินค้า SP-03 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า SP-03
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูสายหนัง 
รหัสสินค้า SP-04 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-04
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว
รหัสสินค้า SP-05 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-05
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว  
รหัสสินค้า SP-06 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า SP-06
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บทรงกล่อง
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 1 สี, หูในตัว 
รหัสสินค้า SP-07 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า SP-07
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 3 สี, หูในตัว, ตัดต่อ2สี 
รหัสสินค้า SP-08 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า SP-08
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 2 สี, หูในตัว 
รหัสสินค้า SP-09 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-09
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูเชือก 
รหัสสินค้า SP-10 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บทรงกล่อง
รหัสสินค้า SP-10
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบทรงกล่อง
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
ข้าง 00 นิ้ว, สกรีน 1 สี หน้า-หลัง, หูในตัว 
รหัสสินค้า SP-11 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า SP-11
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูในตัว 
รหัสสินค้า SP-12 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-12
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า SP-13 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-13
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูรูด 
รหัสสินค้า SP-14 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-14
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า SP-15 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า SP-15
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ แบบธรรมดา
ถุงผ้า สปันบอนด์, ขนาด00*00 นิ้ว, สกรีน 1 สี,
หูผ้าในตัว


รหัสสินค้า C-16 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-16
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-17 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-17
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ข้าง00นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว  
รหัสสินค้า C-18 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-18
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ข้าง00นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว  
รหัสสินค้า C-19 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-19
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
ตัดต่อ, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-20 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-20
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ข้าง00นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว  
รหัสสินค้า C-21 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-21
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-22 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-22
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว  
รหัสสินค้า C-23 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-23
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 2 สี, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-24 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-24
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-25 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บมาตรฐาน
รหัสสินค้า C-25
กระเป๋าผ้าดิบ แบบธรรมดา
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูผ้าในตัว 
รหัสสินค้า C-26 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-26
กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว,
สกรีน 1 สี, หูไนลอน 
รหัสสินค้า C-27 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-27
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 8 สี หน้า-หลัง, หูผ้าดิบ 
รหัสสินค้า C-28 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-28
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 2 สี, หูผ้าดิบ 
รหัสสินค้า C-29 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-29
กระเป๋าผ้าดิบ แบบมีก้นขยาย
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 1 สี, หูผ้าดิบ 
รหัสสินค้า C-30 กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
รหัสสินค้า C-30
กระเป๋าผ้าดิบ แบบเย็บตัดมุมฐาน
ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น, ขนาด00*00 นิ้ว, ก้นถุง 00 นิ้ว
สกรีน 2 สี, หูผ้าดิบ 

     

          โรงงานรับทำกระเป๋าผ้า Bagcolor บริการรับทำกระเป๋าผ้า ขายส่งกระเป๋าผ้าคุณภาพ มีแบบกระเป๋าผ้าให้เลือกมากมายหลายเนื้อผ้าไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าผ้าแคนวาส กระเป๋าผ้าดิบญี่ปุ่น กระเป๋าผ้า600D กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ และแบบอื่นๆอีกมากมาย ที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้ตามต้องการ โดยโรงงานของเรานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำกระเป๋าผ้า ทำมาแล้วมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เรายึดหลัก รวดเร็ว คุณภาพดี บริการเป็นกันเอง รองรับลูกค้าจากที่ต่างๆมากมาย พร้อมให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำกระเป๋าผ้า อยากเต็มที่