หู กระเป๋าผ้า ถุงผ้า

สายกระเป๋าผ้า ถุงผ้า


สายกระเป๋าผ้า ถุงผ้า เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการผลิตถุง และเลือกเป็นอย่างแรกคือสายคล่องของถุงผ้า ลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกเนื้อผ้าได้ เพื่อเพิ่มความแต่ต่าง ความสวยให้ถุงผ้า สามารถกำหนดความยาวของสายคล่องผ้าได้ ว่าต้องการความยาวเท่าไร
 

สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า

H1-01
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H1-02
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H1-03
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า

สายลูกฟูก สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า

H2-01
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H2-02
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H2-03
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H2-04
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H2-05
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H2-07
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H2-06
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า

สายไนล่อน สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า

H3-01
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-02
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-03
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-04
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-05
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-06
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-07
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-08
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-09
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-10
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-11
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-12
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-13
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
H3-14
สายผ้าดิบ สำหรับ กระเป๋าผ้า ถุงผ้า