ตัวอย่างรายละเอียด กระเป๋าผ้าดิบญี่ปุ่น

รหัสสินค้า :  C-15

ประเภทสินค้า : กระเป๋าผ้าดิบญี่ปุ่น ถุงผ้าดิบญี่ปุ่น

ลูกค้า : -

ขนาดกระเป๋าผ้า : 

รายละเอียดต่างๆ :