ตัวอย่างรายละเอียด กระเป๋าผ้าสปันบอนด์


รหัสสินค้า :  SP-16

ประเภทสินค้า : กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ ถุงผ้าสปันบอนด์

ลูกค้า : -

ขนาดกระเป๋าผ้า : 

รายละเอียดต่างๆ :